Fotografický slovník
Náhodný výber výrazov
z fotografického slovníka
 • Rozlíšenie
  Počet, alebo hustota bodov, ktorú dokáže digitálne zariadenie nasnímať, alebo zobraziť. Rozlíšenie je jedným z parametrov fotoaparátov, monitorov, tlačiarní, alebo skenerov.
 • Rýchlosť uzávierky
  Doba, počas ktorej dopadá svetlo prechádzajúce cez objektív na svetlocitlivý materiál vo fotoaparáte. Vo fotografickej praxi sa častejšie stretneme s pojmom expozičný čas.
 
 
Verzia pre mobil
Internetová stránka Panorámy Slovenska vo vašom Androide alebo Smartphone
 
Panorámy pre mobil
 
 
Panoráma newsletter
Chcete dostávať informácie
o novinkách v oblasti fotografovania panorám alebo info o nových panorámach?
 
Napíšte email a info budete dostávať emailom do schránky
Emailová adresa:
Zasielanie noviniek emailom môžete kedykoľvek zrušiť
 
 
Novinky Panorámy Slovenska
 • Slovník
  (28.03.2013)
  Fotografická slovník obsahuje podrobný a prehľadný popis výrazov používaných vo fotografickej terminológií. Slovník napomáha ľahšiemu porozumeniu špecifickým výrazom s ktorými sa stretávame pri fotografovaní a spracovaní fotografií.
  viac ...
 • Panorámy Slovenska pre Androidy a Smartphony
  (28.12.2012)
  Spustenie internetovej panoramatickej stránky Panorámy Slovenska sk pre Androidy a Smartphony na adrese www.mobile. panoramyslovenska.sk
  viac ...
 • Vytvárame HDR fotografie (3. November 2012)
  (24.11.2012)
  Panoramatický newsletter - November 2012. Súťaž o digitálny fotoaparát Nikon L25 a ďalšie ceny, fotografovanie panorám v Košiciach a škola digitálnej fotografie - vytvárame HDR fotografie
  viac ...
 

Interiér Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala Archanjela v Šarišských Michaľanoch

 
 

Obec: Šarišské Michaľany

Typ: Kostoly a Kaplnky

Dátum pridania: 13.07.2011

Miniplanéta

49.070496, 21.136309

 
 

Ako ovládať prehliadanie panorámy?   pozrite si pomocníka

 
 
Fotograf Gabriel Pavlík

Tvorba Google Street View virtuálnych prehliadok

www.fotogabo.sk

 
 
 
 

Panorámy Slovenska na Google Maps

 
 
 

Z histórie farského kostola sv. Michala Archanjela

Prvá zmienka o kostole sv. Michala Archanjela je zo 14. storočia – v roku 1314 tu stál románsky kostol. Ale musel tu byť už starší kostol, lebo prvá zmienka o farnosti je z roku 1248, kedy sa spomína farár Mikuláš. Ďalší záznam, ktorý sa zachoval o kostole je z čias reformácie – z roku 1666. V Šarišských Michaľanoch bol v tomto roku postavený nový kostol. Tento kostol bol postavený z kameňa. Vo veži mal dva zvony a veľmi pekný oltár. Ale už v roku 1691 bol kostol úplne zničený. Odvtedy ešte niekoľkokrát opakovane ničený a plienený. Pôvodne mal dva zvony. Jeden zvon bol vo veži a druhý bol v zálohe u grófa Ludvíka SZENTIVANYHO za 50 florenov. On zobral z kostola aj kalich, ktorý pochádzal z roku 1412. V 17. storočí sa začala v našom kraji silná protireformácia. Kostolu sa zasa zmocnili katolíci a druhýkrát evanjelici. Každý, kto musel opustiť kostol, značne poškodil stavbu, aby ju nový majiteľ musel s veľkými finančnými prostriedkami opraviť. Pri odovzdávaní kostolov do rúk katolíkov vznikli nepokoje napr. v Pečovskej Novej Vsi, Polome, Nižnom Slavkove, Lipanoch atď. Pri kanonickej vizitácii z roku 1703 sa píše : “Michaľany sú filiálkou farnosti Sabinov. Táto usadlosť má malý kamenný kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi s jedným oltárom, má dva zvony bez sakristie. Je tu fara s veľkou záhradou.” Z toho vyplýva, že bol kostol opravený a slúžil svojmu účelu. Pravdepodobne kostol, ktorý bol v roku 1703 opravený, nebol zrekonštruovaný celkom dôkladne, lebo sa následne v roku 1733 spomína, že kostol je kamenný, malý a starý, ohradený múrom, ktorého malá časť sa v základe prepadáva. V tom čase kostol mal drevenú zvonicu a v nej dva zvony.

O niekoľko rokov v roku 1775 bol kostol pri veľkom požiari v mesiaci jún úplne zničený. Kostol bol ohradený múrom a obrannou vstupnou bránou. Po nástupe veľadôstojného pána Michala SONNTAGA do farnosti v roku 1778 sa začala výstavba nového kostola od základov. Prostriedky na stavbu boli získané od dedinčanov a najmä od grófa Jozefa Tomáša SZIRMAYA. Kostol bol postavený podľa románskeho vzoru. Nasvedčujú tomu oblúkovité okná, kostolné klenby a polkruhové sanktuárium. Aj strecha veže bola urobená v tomto slohu, ale pri rekonštrukcii v roku 1874 dostala novú podobu. V úpravách farského kostola sa pokračovalo aj naďalej. V roku 1878 bola pokrytá šindľom strecha, vymaľovaná veža a okolo kostola zhotovená drevená ohrada. Okolo kostola boli tri kamenné lavice – pri krypte, druhá pri vchode a posledná pri východe. Na veži kostola sú v súčasnosti hodiny, ktoré boli vyrobené svojpomocne. Hodinový stroj bol podarovaný z Bučoviec u Brna. Tieto hodiny boli urobené za veľadôstojného pána Juraja TAKÁČA. Pôvodne bol chrám pokrytý šindľom. 29. septembra 1785 na sviatok sv. Michala Archanjela bol kostol vysvätený Karolom LUDVIKOM, kanonikom, dekanom sabinovským. Kanonickú vizitáciu vydal košický biskup Andrej SZABO dňa 16. decembra v roku 1806 za pôsobenia Michala SONNTAGA. Dňa 16. júla 1904 postihol obec veľký požiar, ktorý značne poškodil aj kostol no našťastie nepoškodil jeho vnútrajšok. V roku 1911bol kostol obnovený a vymaľovaný zvnútra. Dokumentuje to písomný záznam pri vchode do veže “Maľovano 1911: Gratzl a nasl. Koch J.a Bräuml F., Prešov”. Podľa zaužívaných zvyklostí mal patronát nad kostolom najvýznamnejší zemepán obce v našom prípade to bol Gejza PULSZKÝ. Z jeho podnetu a finančných prostriedkov bola v roku 1935 zabezpečená obnova strechy. Bola výmena šindľov za eternit.

Rekonštrukcia kostola sv. Michala Archanjela v 21 storočí

O myšlienke rekonštrukcie kostola, hlavne o výmene strechy, snívali mnohí naši farníci už niekoľko rokov. Až príchodom nového duchovného otca veľadôstojného pána Antona LESNÍKA, ktorý prišiel do našej farnosti v júli 2001, sa tento sen stal skutočnosťou. 9.marca 2002 začalo zahaľovať náš kostol lešenie, nikto ani len netušil, koľko ďalších prác pribudne na kostole po odkrytí starej eternitovej strechy. Museli sa upevniť nosné múry kostola položením betónového venca, vymeniť okná a odstrániť starú okennú vitráž. Aby sa postavené lešenie okolo kostola využilo čo najefektívnejšie, začalo sa pracovať aj na vonkajšej omietke a maľovke kostola a tiež na rekonštrukcii a spojazdnení kostolných hodín, ktoré dostali novu podobu. Po dokončení strechy, maľovky a výmeny okien sa prikročilo k úprave okolia kostola. Okolo kostola bolo dané nové osvetlenie, vyriešil sa odvod povrchovej vody, boli urobené nové chodníky okolo kostola, vymaľoval sa plot okolo kostola. V novembri bolo do kostola dané ústredné kúrenie. Na sviatok patróna miestneho kostola sv. Michala Archanjela sa 26.septembra 2002 uskutočnila kolaudácia všetkých realizovaných prác. Po vonkajších úpravách kostola a jeho okolia prišlo na rad jeho vnútro. V roku 2009 prebehla rekonštrukcia interiéru kostola. Slávnostnú konsekráciu kostola 20. septembra 2009 vykonal košický arcibiskup – metropolita Mons. Alojz TKÁČ.

zdroj: Marek Sekerák - Šarišské Michaľany

Kopírovanie alebo publikovanie
obsahu tohto webu je zakázané